دورهای آموزشی شرکت یکان تجهیز

دوره آموزشی سیستم های پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada Proximity System 3300XL

کد دوره: PTSC3300XL

بعد از این دوره شما خواهید توانست به صورت استاندارد تجهیزات پراکسیمیتی بنتلی نوادا Bently Nevada را نصب و کالیبره نمایید.

دوره آموزشی سیستم مانیتورینگ بنتلی نوادا Bently Nevada Monitoring System 3500

کد دوره: B.N3500-1

بعد از این دوره شما آشنایی کاملی با سیستم مانیتورینگ پایه 3500 Bently Nevada خواهید داشت و خواهید توانست به صورت حرفه ایی آن را پیکربندی نموده و استفاده نمایید.